Ocena ryzyka zawodowego

Oferuję przygotowanie oceny ryzyka zawodowego dla wskazanych stanowisk pracy, dzięki udzielonemu przeze mnie wsparciu oszczędzisz czas, pieniądze i wypełnisz ciążący na twojej firmie obowiązek prawny.
W przeciwieństwie do wielu osób sprzedających "wzory oceny ryzyka dla stanowiska pracy" ja wykonuję je pod wskazane stanowisko w oparciu o wymagane informacje i dane.

Do prawidłowego przygotowania oceny ryzyka zawodowego wymagane są następujące informacje

Zapraszam do współpracy

Więcej informacji na temat oceny ryzyka zawodowego znajdziesz poniżej lub na stronie Głównego Inspektoriatu Pracy

Każda praca niesie ze sobą ryzyko wypadku, urazu lub choroby zawodowej. Każde z tych zdarzeń powoduje mniejsze lub większe problemy oraz generuje straty finansowe. Przeciwdziałanie takim zdarzeniom zaczyna się od wykonania oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy, dzięki niej upewniamy się, że prawdopodobieństwo, iż ktoś ulegnie wypadkowi lub zachoruje wskutek występowania zagrożeń w miejscu pracy, jest na możliwie najniższym poziomie. Ma to wpływ na "kondycję" przedsiębiorstwa bowiem wypadki przy pracy i choroby zawodowe negatywnie na nią wpływają m.in. poprzez zmniejszanie wydajności pracy i produkcji, opcję ponoszenia zwiększonej składki ubezpieczeniowej (kosztów ubezpieczenia), koszty ewentualnego uczestniczenia w postępowaniach sądowych, itd.

Do wykonania oceny ryzyka zawodowego zobowiązany jest każdy pracodawca, jest ona jego narzędziem służącym bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników w miejscu pracy, a jej regularne przeprowadzanie jest najprostszą drogą do stworzenia w przedsiębiorstwie bezpiecznych warunków pracy i kontrolowania stanu zagrożeń w miejscu pracy. Nie wymyślono nic bardziej logicznego i skutecznego, aby rozpoznać zagrożenia występujące na stanowiskach pracy, ocenić jakie mogą być ich konsekwencje dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz określić możliwe środki przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Dzięki ocenie ryzyka zawodowego wiemy , na których stanowiskach pracy wykonywane są prace bezpieczne, a na których prace stwarzające zagrożenia, jak poważne jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Należy pamiętać że ocena ryzyka zawodowego nie jest wymysłem biurokracji wymaganym podczas kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, aby "utrudniać życie" pracodawcom. To podejście panujące we wszystkich krajach Unii Europejskiej, jej przydatność potwierdzają długoletnie doświadczenia krajów członkowskich Unii.